rozchádzanie sa


Bez zvažovania širších súvislostí, len pre symetriu dátumu a atmosféru chvíľe, sme spoločne vycítili zrelosť doby, že nastal čas, aby sme o 9 hodine v 9. deň 9. mesiaca 9. roka - 2009 9.9. založili umelú skupinu s názvom Debili, tak ako nás nazval Laco Teren. Stretli sme príbeh samých seba, v kontakte s hanbou a pocitmi viny z nepremárnenej príležitosti.


Zhodou neúmyselnej náhody to bolo v Deň obetí holocaustu a rasového násilia.


Necítiac sa ako nenormálny, ale predsa výnimočne, prešli sme cestou od experimentovania k vedomej výpovedi o našich pocitoch a predstavách v obraze aj slove. Po ceste sa stalo mnohé, čo sa dá vidieť aj na našej stránke. Viacej z toho však nenávratne uvädlo a zmizlo.


Také je už kúzlo chvíle a pokušenie robiť niečo iné. Debilita je bežne pomenovaním nedostatočnosti, v našom chápením skôr bez tohoto zmyslu slova len  výrazom nezanedbateľnej odchylky od bežnosti priemeru a polaritou geniálnosti.


Nech je 9. deň 9. mesiaca 12. roku - 2012.9.9. - Deň obetí nenávisti..., dňom ukončenia našej spoločnej cesty umenia Debilov. Prekvapením zo zážitku, ako sme sa cítili nenávidení za inakosť a opustení pre trvanie si na svojom. Ako sme sa stretli a ako sme sa rozišli.


tak nech


Zhodou náhody a úmyselnej afinity k spájaniu formy s obsahom aj v deň záveru retrospektívnej výstavy Damiena Hirsta v Tate Modern. Výpoveďou o prchavosti a márnosti a sebaklame. Modernom umení a malom živote privátnej výpovede mimo dekórum, mainstream a klišé. Zbohom minulosť a ostaň zachovaná, tak ako sa nám javíš v prítomnosti.


9.09.09 bol len začiatok.<1. kapitola z polknihy Diegesis>debili@4spirit.sk

prológ


“Maj sa na pozore, syn môj! Písaniu kníh nieto konca-kraja, ale mnohé premýšľanie vyčerpáva telo až priveľmi.” (Kz 12,12)


Umelá skupina Debili prestáva byť skupinou. Jej vznik bol nevyhnutný, jej zánik je priamym dôsledkom tejto nevyhnutnosti. Lebo ako hovorí Kazateľ, „Svoj čas má hľadať (niečo), svoj čas má niečo stratiť. Svoj čas má (niečo) si uschovať, svoj čas má niečo odhodiť.“ (Kz 3,6)

Experiment hľadania, ktorý stál pri zrode našej skupiny, sa nekončí ani týmto dňom, ani touto knihou.


<1. kapitola z polknihy Drobnosti Majstrov>